ბრძანებები

შპს ,,მულტიპროფილური ჰოსპიტალი- მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი”-ს სამედიცინო პერსონალის მხრიდან მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონტროლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

  გადმოწერა:File

შპს ,,მულტიპროფილური ჰოსპიტალი- მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი”-ს საკუთრებაში არსებული აპარატურის, ტექნიკის და სხვა მოძრავი ქონების დაზიანების(მწყობრიდან გამოსვლის) შემთხვევებზე კონტროლის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები:

  გადმოწერა: File0001