ღვიძლის ელასტოგრაფიის მეთოდი

ნანახია 459-ჯერ.

თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალურ ცენტრში შეგიძლიათ ჩაიტაროთ ფიბროსკანირება (ფიბროელასტოგრაფია) ფრანგული წარმოების აპარატით FIBROSCAN 502 TOUCH, რომელიც იძლევა საშუალებას შეფასდეს ღვიძლის პარენქიმის ფიბროზი (ელასტიურობა).
 მეთოდი გამოიყენება ღვიძლის ქრონიკული დაავადებების დროს (როგორიცაა B და C ვირუსული ჰეპატიტები, არა ალკოჰოლური და ალკოჰოლური ჰეპატიტები, ღვიძლის ცხიმოვანი ჰეპატოზი და სხვა), რომლებმაც შეიძლება მიგვიყვანოს ღვიძლის ციროზულ დაზიანებამდეც კი
 მის: ქუთაისი, ფოთის ქუჩა, #40
ტელ:( 0431) 237878 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09: 30-დან 17:30-მდე
For English:
 You can perform Fibroscan procedure (fibro-elastography) in West Regional Center of Modern Medical Technologies)with French device FIBROSCAN 502 TOUCH, which allows to assess the fibrosis (elasticity) of liver parenchyma.
 The method is used in chronic liver diseases (such as viral hepatitis B and C, non-alcoholic and alcoholic hepatitis, fatty liver hepatitis, etc.), which may progress to cirrhosis and liver failure
 Address: #40, poti street, Kutaisi, Georgia.
Tel: (995)593 59 50 95 from Monday to Friday, from 09:30 AM to 17-30PM
На русском:
 В Западном Региональном Центре Современных Медицинских Технологий можно провести фибросканирование (фиброэластографию) на французском аппарате FIBROSCAN 502 TOUCH, который позволяет оценить фиброз (эластичность) паренхимы печени.
 Метод применяется при хронических заболеваниях печени (например, вирусных гепатитах В и С, неалкогольном и алкогольном гепатите, жировом гепатозе и др.), которые могут даже привести к циррозу печени
 Адрес: Кутаиси, ул. Поти #40
Тел.:(995) 593 20 87 81 С понедельника по пятнницу включительно, с 09:30 до 17:30

https://www.facebook.com/WRCommt/videos/977258162773957