თირკმლის პიელოურეთერალური სეგმენტის პლასტიკა

ნანახია 648-ჯერ.

ჩვენი უროლოგიური გუნდის მიერ შესრულდა : მარცხენა თირკმლის პიელოურეთერალური სეგმენტის პლასტიკა ANDERSON-HYNES მეთოდით SIEGEL-ის მოდიფიკაციით, ნეფროლიტოტომია, სტენტირება.
ოპერატორი: უროლოგი, მერაბ ბზიკაძე
ასისტენტი: უროლოგი, გურამ დარსაველიძე
ასისტენტი: მიშა გურგენიძე
ანესთეზიოლოგი: კახა ნურალიძე
ანესთეზიოლოგი: დიმა კრასკოვსკი ​
საოპერაციოს ექთანი : ნინო წახნაკია
 მის: ქუთაისი, ფოთის ქუჩა, #40
ტელ:( 0431) 237878 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09: 30-დან 17:30-მდე
FOR ENGLISH:
 Has been performed by our urological team: plastic surgery of the left kidney segment by ANDERSON-HYNES method, SIEGEL.
Surgeon: Urologist, Merab Bzikadze
Assistant: Urologist, Guram Darsavelidze
Assistant: Misha Gurgenidze
Anesthesiologist:Kakha Nuralidze
Anesthesiologist: Dima Kraskovsky
Surgical nurse: Nino Tsakhnakia
Address: #40, poti street, Kutaisi, Georgia.
Tel: (995)593 59 50 95 from Monday to Friday, from 09:30 AM to 17-30PM
\На русском:
 Выполняется нашей командой урологов: Проведена операция: пластика левого сегмента почки по методике ANDERSON-HYNES, SIEGEL Нефролитотомия, стентирование.
Оператор: уролог, Бзикадзе Мераб
Ассистент: уролог, Дарсавелидзе Гурам
Ассистент: Гургенидзе Миша
Анестезиолог: Нуралидзе Каха
Анестезиолог: Красковский Дима Операционная
медсестра: Цахнакия Нино
Адрес: Кутаиси, ул. Поти #40
Тел.:(995) 593 20 87 81 С понедельника по пятнницу включительно, с 09:30 до 17:30