83 წლის ქალბატონის გადარჩენილი სიცოცხლე

ნანახია 459-ჯერ.

საინტერესო შემთხვევა
 83 წლის პაციენტთან ევაკუირებულ იქნა 17 საკმაოდ დიდი ზომის კონკრემენტი (კენჭი) ნაღვლის საერთო სადინარიდან .
დიაგნოზი: მწვავე კალკულოზური, ფლეგმონური ქოლეცისტიტი, ქოლედოქოლითიაზი;
ოპერაცია: ლაპარასკოპული ქოლეცისტექტომია ქოლედოქოლითოტომია, სანაღვლე გზების დრენირება კერის მეთოდით.
მის: ქუთაისი, ფოთის ქუჩა, #40
ტელ:( 0431) 237878 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09: 30-დან 17:30-მდე
FOR ENGLISH:
 Seventeen rather large concretions (stones) were evacuated from the common bile duct of the 83-year-old patient .
Diagnosis: Acute calculous, phlegmonous cholecystitis, choledocholithiasis;
Surgery: Laparoscopic cholecystectomy.
Address: #40, poti street, Kutaisi, Georgia.
Tel: (995)593 59 50 95 from Monday to Friday, from 09:30 AM to 17-30PM
На русском:
Интересный случай
У больного 83-х лет эвакуировано 17 довольно крупных конкрементов (камней) из общего желчного протока.
Диагноз: Острый калькулезный, флегмонозный холецистит, холедохолитиаз.
 Операция: лапароскопическая холецистэктомия, холедохолитома, дренирование желчных протоков по методу Керра.
Адрес: Кутаиси, ул. Поти #40
Тел.:(995) 593 20 87 81 С понедельника по пятнницу включительно, с 09:30 до 17:30
https://www.facebook.com/WRCommt/videos/158013139405721