კოვიდ ინფექციის იმუნო ფერმენტული მეთოდით კვლევა

ნანახია 1010-ჯერ.

 ჩვენს კლინიკაში შესაძლებელია კოვიდ ინფექციის იმუნოფერმენტული მეთოდით კვლევა. ტესტის ჩატარების შემთხვევაში, ჩვენ ვგებულობთ ვიყავით ან/და ვართ, თუ არა ინფიცირებული “COVID-19” -ის გამომწვევი ვირუსით.
 ეს არ არის სწრაფი ტესტი და აღნიშნული კვლევა ხდება ვენური სისხლიდან, სანდოობა 90%-ზე მეტი.
 ტესტი შეიძლება ჩაიტაროს ყველა დაინტერესებულმა პირმა, ვისაც აქვს ეჭვი ვირუსის არსებობაზე ან დაავადების გადატანაზე.
ჰოსპიტალი ,,მედიქალ სიტი”
თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი
#WRC #ლაბორატორია
 მის: ქუთაისი, ფოთის ქუჩა #40
For English:
 It is freely possible in our clinic to conduct the research of Covid Vaccine by immune- enzymatic method.
 In case of testing we can detect if have been or if we are now infected by Covid 19 Virus.
 This is not just a quick test and the test is carried out from venous blood.
 Reliability exceeds 90 percent.
Address: #40, poti street, Kutaisi, Georgia.
На русском:
 В нашей клинике можно пройти иммуноферментный анализ на Covid- инфекцию.
 В случае тестирования мы узнаем, были ли мы инфицированы или инфицированы в данный момент вирусом Covid-19.
 Это не быстрый тест, и этот тест проводится на основе венозной крови с надежностью более 90%.
Тест может быть проведен любому желающему, который подозревает наличие вируса или передачу заболевания.
Адрес: Кутаиси, ул. Поти #40