ბრძანება პაციენტთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

ნანახია 656-ჯერ.

გადმოწერა