ბრძანება პაციენტთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

ნანახია 509-ჯერ.

გადმოწერა