ჰოსპიტალი

about-medჰოსპიტალ “მედიქალსიტის“ მიზანია მოქალაქეთა ჯანმრთელობის შენარჩუნება მაღალი ხარისხის, ხელმისაწვდომი და კომფორტული სამედიცინო მომსახურებით!
რაც უზრუნველყოფილია:

  • თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტებით;
  • მკაცრად კონტროლირებადი ხარისხის მართვის სისტემით;
  • სამედიცინო მომსახურების ფინანსური ხელმისაწვდომობით;
  • კომფორტული გარემოთი;
  • პაციენტის საჭიროებებზე ორიენტირებულობით!
conascar-chacera