დეპარტამენტები

ჰოსპიტალ "მედიქალსიტი"-ს დეპარტამენტები

პედიატრიული დეპარტამენტი

ქირურგიული დეპარტამენტი

ინფექციური დეპარტამენტი

ლაბორატორია

კონსულტაციები

24/7 დახმარება

why-choose-us

მედიქალსიტი - თქვენი ჯანმრთელობის სამსახურში