მაკა ქუთათელაძე

ნანახია 2042-ჯერ.

2003-2007წ – ქ. ქუთაისის დავით ჭაჭიაშვილის სახელობის სამედიცინო სასწავლებელი, სპეციალიზაცია-მედდა.

2009წ-დღემდე – აივ შიდსის განყოფილების უფროსი ექთანი, ჰოსპიტალში “მედიქალსიტი“.

2011წ – 2015წ – ვაიზერი მოზრდილთა ინფექციურ განყოფილებაში.

2015წ – დღემდე – მზრდილთა ინფექციური განყოფილების უფროსი ექთანი.

2011წ – დახელოვნების სპეციალიზაციის ციკლი ინფექციური საავადმყოფოს ექთნის სპეციალობაში; საშუალო სამედიცინო და ფარმაცევტული განათლების მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლებელი.

2012წ – ტრენინგი: “სამედიცინო დაწესებულებებში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია“ – გლობალური პროექტების განმახორცილებელი ცენტრი.