ნანა დახუნდარიძე

ნანახია 632-ჯერ.

nana-daxurdaridze2005-2009წ – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოსამედიცინო ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი, ბიოლოგი.

2009-2011წ – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი.

2007-2008წ – სტაჟიორი “ონკოპრევენციის ცენტრის“ პალიატიური მზრუნველობის კლინიკის, კლინიკო-ბიოქიმიურ ლაბორატორიაში.

2011-2013წ – იმერეთის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო, საინფორმაციო სისტემების უფროსი სპეციალისტი. (მედიკამენტების და სახარჯი მასალების ხარჯთაღრიცხვა და კონტროლი).

2013წ – დღემდე – ვაიზერი შპს მულტიპროფილურ ჰოსპიტალში “მედიქალსიტი“.

 

2012წ – გაირა “კავკასიის უნივერსიტეტი“-ს ჯანდაცვის სკოლის ჰოსპიტალური მენეჯმენტის ტრენინგ პროგრამა.

2012წ – Scientific Conference, “Public health and social services – education and practice“.